درخواست بررسی اولیه ایده – شتاب دهنده کایت

رد کردن لینک ها

درخواست بررسی اولیه ایده

لازم به ذکر است موارد مرتبط با حفظ محرمانگی ایده ارائه شده و عدم افشای اطلاعات در خصوص ایده شما در شتابدهنده کایت اعمال می گردد.

بازگشت به بالای صفحه