تفاهم نامه ها – شتاب دهنده کایت

رد کردن لینک ها

دسته بندی : تفاهم نامه ها

تفاهم نامه های شتابدهنده کایت

تفاهم نامه های شتابدهنده کایت

1- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین شهرداری رفسنجان و شتاب دهنده کایت در تاریخ 1400/09/30 منعقد گردید. 2- تفاهم نامه همکاری مشترک فی ما بین مرکز نوآوری و شتاب دهی کایت و مرکز رشد فناوری تخصصی پسته در تاریخ 1400/4/6 منعقد گردید. 3- تفاهم

بازگشت به بالای صفحه