خدمات شتاب دهنده – شتاب دهنده کایت

رد کردن لینک ها

خدمات شتاب دهنده

پذیرش و ارزیابی اقتصادی و فنی ایده ها

شبکه مشاوران و متخصصان شتاب دهنده کایت ایده مطرح شده را از جنبه های مختلف اقتصادی، فنی و غیره بررسی مینمایند و این کار کمک بزرگی به تیم ها جهت طی کردن ادامه مسیر خواهد نمود.

تسهیل روند جذب نیروی متخصص و تکمیل فرآیند تیم سازی

شتاب دهنده کایت به تیم ها و صاحبان ایده کمک خواهد کرد که افراد متخصص مورد نیاز برای عملی نمودن ایده خود را جذب و تیم خود را تکمیل نمایند.

شبکه ای از مشاوران، منتورها، متخصصین و کارآفرینان برجسته

شبکه مشاورین، منتورها متخصصین و کارآفرینان برجسته شتاب دهنده کایت در کنار تیم ها حواهند بود تا تیم ها بتوانند از تخصص و تجربیات آن ها بهره مند شوند و مسیر هموارتری را پیش روی خود داشته باشند.

قابل به ذکر است شتاب دهنده کایت امکان مشاوره حضوری برای صاحبان ایده که قصد ثبت درخواست پذیرش را دارند و همچنین تیم های مستقر، فراهم نموده است.برای ثبت درخواست مشاوره حضوری به لینک زیر مراجعه نمایید.

برگزاري کارگاه ها و دوره های مهارت آموزی و تخصصی

کارگاه ها و دوره های آموزشی  شتاب دهنده در دو نوع عمومی و تخصصی که دوره های عمومی شامل کارگاه  بوم کسب و کار ، خلق ثروت و غیره و  دوره های تخصصی نیز متناسب با نیاز تیم های مستقر و با حضور اساتید برجسته برگزار میگردد.

استفاده از خدمات استقرار

خدمات استقرار شتاب دهنده کایت شامل: فضای کار مشترک، اینترنت، خدمات اداری و تجهیزات شامل کامپیوتر،پرینتر و سالن جلسات میباشد.

تسهیل فرآیند اخذ مجوز و تسهیلات مورد نیاز

تیم ها برای شروع به کار خود به صورت رسمی نیاز به اخذ مجوز از نهادها و ارگان های مختلف خواهند داشت.شتاب دهنده کایت سعی در تسهیل روند اخذ مجوز برای تیم ها خواهد نمود.

همچنین شتاب دهنده تسهیلات مالی نیز برای تیم ها اختصاص خواهد داد که بدون دغدغه به کار خود ادامه دهند.

استفاده از امکانات مختلف آزمایشگاهی و خطوط تولید

شتاب دهنده کایت آزمایشگاه های تخصصی  و خطوط  تولیدی مختلفی را در اختیار دارد که تیم ها میتوانند از این آزمایشگاه ها و خطوط تولیدی  برای ارزیابی و عملیاتی کردن ایده خود بهره مند شوند.

بازگشت به بالای صفحه