فرآیند شتاب دهنده – شتاب دهنده کایت

رد کردن لینک ها

فرآیند شتاب دهنده

ثبت درخواست:

جهت ثبت درخواست برای پذیرش در شتاب دهنده کایت میتوانید لینک زیر را کلیک کرده و از طریق ثبت اطلاعات درخواست خود را به عنوان نماینده تیم ثبت نمایید.

بررسی ایده و دعوت به مصاحبه:

درخواست ثبت شده بررسی و در صورت تایید اولیه،صاحب ایده جهت تکمیل فرم ارزیابی ایده هدایت میشود.

ارزیابی اولیه ایده:

ایده مورد نظر در این گام توسط مشاوران و متخصصان مورد بررسی قرار میگیرد و تصمیم نهایی برای ورود تیم به مرحله‌ی بعد گرفته خواهد شد.

مرحله پیش شتابدهی:

دوره یک تا سه ماهه جهت ثبت و تکمیل ایده توسط تیم صاحب ایده است در این دوره تیم ها باید با تکمیل بوم کسب و کار با کمک مشاوران شتابدهنده و حمایت مالی شتابدهنده اقدام به ساخت نمونه اولیه (محصول یا خدمت) می نمایند.

ارزیابی ثانویه:

بعد از پایان مهلت دوره پیش شتابدهی تیم ها باید یک گزارش از عملکرد و پیشرفت خود برای تیم متخصصان و مشاوران شتاب دهنده ارائه دهند.

مرحله شتابدهی:

در دوره 3سه تا 6 ماهه تیم ها کار خود را ادامه می‌دهند و حمایت ها و خدمات بیشتری مطابق با قرارداد از شتاب دهنده دریافت می‌کنند.

مرحله پساشتابدهی:

تیم ها جهت تصمیم گیری برای ادامه مسیر نتیجه دوره شتابدهی را به داوران ارائه خواهند داد.در صورت نیاز و با شرایط لازم وارد دوره پسا شتابدهی میشوند و یا از شتاب دهنده خارج میشوند.

بازگشت به بالای صفحه