پژوهش و فناوری – شتاب دهنده کایت

رد کردن لینک ها

پژوهش و فناوری

نشریه نیمسال اول نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

نشریه الکترونیکی نیمسال اول 1400

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان منتشر کرد:

نشریه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، نیمسال اول 1400

دانلود فایل
مدرس برگزیده ی دوره های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار

استارت آپ

مدرس : ناصر غانم زاده

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، جهت آشنایی دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارشناسان واحدهای  دانش
بنیان با استارت آپ ها و متدولوژی های جدید کارآفرینی، این دوره را 16 اردیبهشت 1392 در سالن طبقه سوم  ساختمان سلف  برگزار نمود

دانلود فایل
مشاور بازاریابی آنلاین برندهای موفق

استارت آپ چیست؟

مدرس : مهران منصوری فرد
در ایــن مطلــب مفهــوم اســتارت آپ را بــه شــکلی جزئی و دقیق تر مورد بررسی قرار میدهیم .
دهیــم و برخــی از اصطلاحــات ماننــد ایده هــای اســتارت آپــی، تاریخچــه اســتارت آپ، تفــاوت بیــن اســتارت آپ و کســب و کارهای ســنتی و مــواردی از ایــن قبیــل را معرفــی کنیــم
دانلود فایل
دبير کارگروه آموزش و کارآفريني پارک علم و فناوري سيستان و بلوچستان

آشنایی با استارت آپ های مالی فین تک

مدرس : دکتر کی قباد کیکاووسی

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، جهت آشنایی دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارشناسان واحدهای  دانش
بنیان با استارت آپ ها و متدولوژی های جدید کارآفرینی، این دوره را 16 اردیبهشت 1392 در سالن طبقه سوم  ساختمان سلف  برگزار نمود

دانلود فایل

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای کشاورزی

مدرس : دکتر مریم ضیاآبادی

با توجه به رشد سریع فناوری­های نوظهور در عرصه کسب و کار، اهمیت کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای نوآورانه رو به افزایش است. بنابراین کارآفرینان یک عنصر کلیدی در جوامع می­باشند که تاثیر بسزایی در بهره­وری، نوآوری، اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی و کسب و کارهای مربوط به آن است.

دانلود فایل
بازگشت به بالای صفحه