اعضای تیم – شتاب دهنده کایت

رد کردن لینک ها

اعضای تیم

مدیرعامل شتاب دهنده

مهرداد سلمانی

مدیرعامل

مریم صابری

جذب و آموزش
رویا آذر،مسئول اجرایی

رویا آذرخزین

مسئول اجرایی
الهام حسینی

الهام حسینی

پشتیبانی تولید محتوا
بازگشت به بالای صفحه